تصفیه خانه نجف آباد

مدیریت مجموعه تصفیه خانه ی نجف آباد از ابتدای سال ۱۳۹۴ به شرکت زاینده نیرو گستران واگذار شد، که این شرکت با عنایت پروردگار از ابتدا با بکار گیری جدید روش های مدیریتی و بهترین و به روز ترین ابزار موجود سعی در توسعه، نگه داری و بهبود کیفیت خروجی این مجموعه داشته است

این مجموعه دارای ۱۰ حوضچه ی تصفیه ی آب می باشد که تعداد ۴ حوضچه آن در طول مدیریت شرکت زاینده نیرو گستران به مجموعه اضافه گردیده است تا نتیجه ی آن افزایش میزان خروجی آب تصفیه شده می باشد، به این طریق شهروندان عزیز شهرستان نجف آباد قدرت استفاده بیشتری را خواهند داشت.

لایروبی و گندزدایی

ما با لایروبی و گندزدایی تمامی حوضچه های تصویه و دیگر بخش های این مجموعه سعی در ارائه ی آبی پاک به شهروندان عزیز نجف آبادی داریم
حوضچه های تصفیه آب به صورت دوره ای لایروبی و گند زدایی خواهند شد که این امر تأثیر مستقیم بر کیفیت آب خروجی این مجموعه دارد.

19 تیر 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.